De dyslexie van uw kind behandelen in samenwerking met de school

Gaat de schoolcarrière van uw kind niet zoals verwacht? Of is het duidelijk dat taal een moeilijk facet is waar uw kind dagelijks moeite mee heeft? De kans is dan groot dat uw zoon of dochter dyslexie heeft, maar hoe en waar laat u dit behandelen? Dan is dyslexie professioneel behandelen door Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal een goed idee. Samen met de school van uw kind en de specialist wordt er gewerkt aan een behandelingsplan. Hierbij is het van belang dat de docenten de voortgang van uw kind nauwlettend in de gaten houden. Uiteraard speelt u ook een grote rol in het proces: u bent de verbindende factor tussen alle partijen en uw kind.

Wat is dyslexie en hoe kunt u het behandelen?

U wilt natuurlijk altijd het beste voor uw kind. Heeft u al langere tijd het idee dat uw zoon of dochter het niveau van school niet kan bijhouden? Maar heeft u geen idee wat de oorzaak hiervan is? Schakel Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in voor een deskundig onderzoek. Bij dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate uw kind dyslexie heeft, hierna wordt overgegaan tot het behandelen hiervan. Dyslexie houdt in dat uw kind over (ruim)voldoende intelligentie beschikt, maar dat technisch lezen en/of spelling toch vaak moeizaam gaat. Dankzij de juiste behandeling van de specialist weet u zeker dat uw kind op latere leeftijd zo min mogelijk hinder ondervindt en hij of zij kan gaan studeren.

Voorkom problemen in de toekomst door dyslexie tijdig te behandelen

Herkent u de symptomen van dyslexie bij uw kind? Dyslexie is een aandoening die vandaag de dag steeds vaker voorkomt bij kinderen en jongeren. Het is belangrijk om dyslexie tijdig en effectief te behandelen, zodat uw zoon of dochter hier op latere leeftijd zo min mogelijk belemmeringen van ondervindt. Voor een professionele behandeling schakelt u een specialist zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in. Hier krijgt ieder kind een kans om de gevolgen van dyslexie op tijd te minimaliseren. Deze kleinschalige praktijk zorgt voor een persoonlijke behandeling en geeft u als ouder praktische begeleidingstips mee. Op die manier bereikt uw kind een technisch leesniveau waarmee hij of zij verder komt in het onderwijs, wat zorgt voor een betere toekomst.