Hillaktief
Image default
Management

Business planning and entrepreneurial management

Door een bedrijfsplan te ontwikkelen, kan een onderneming het nodige financiële kapitaal van externe bronnen zoals banken verkrijgen. Als gevolg daarvan kan de onderneming haar investeringsstrategieën uitvoeren. Bovendien kan een bedrijf een optimale marktpositie bereiken door de uitvoering van een bedrijfsplan. Aldus helpt een bedrijfsplan bij de ontwikkeling van een bedrijfsproject als een redelijk en noodzakelijk element van een bedrijfsketen die overeenkomt met zijn andere acties (ibid.), hetgeen veronderstelt dat het bedrijfsplan van een bedrijf multifunctioneel is.

 

Om ervoor te zorgen dat het bedrijfsplan goed wordt ontwikkeld en uitgevoerd, is het van vitaal belang dat de bij de werking van de ondernemingen betrokken partijen over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Slechts een klein aantal bedrijven heeft echter het belang ingezien van het integreren van het bedrijfsplanningsproces in een poging om een optimale marktpositie te bereiken. Inzicht in de doelstellingen, stappen en bijzonderheden van bedrijfsplanning, alsmede in de daarvoor noodzakelijke voorwaarden, is dus de basis van een succesvolle activiteit van een onderneming (blz. 8), hetgeen de kritische beoordeling van bedrijfsplanning redelijk en nuttig maakt.

 

Proces van bedrijfsplanning

Ideeëngeneratie

Rhonda Abrams, een deskundige op het gebied van financieel advies, en Eugene Kleiner, een specialist op het gebied van risicokapitaal (2003, blz. 2) benadrukken een belangrijke bijzonderheid van de acties van een onderneming, namelijk de gerichtheid op specifieke doelstellingen: om een actie te ondernemen, is het noodzakelijk dat een onderneming de redelijkheid ervan inziet en duidelijke positieve veranderingen verwacht die de actie met zich meebrengt. De behoeften van de klanten vormen het middelpunt van de activiteiten van elke onderneming, en daarom is hun identificatie van cruciaal belang voor de ontwikkeling van haar verdere actieplan. Door aan de eisen van de klanten te voldoen, kan een onderneming zich doeltreffend op de markt positioneren.

 

De eerste stap in het business planning proces heeft betrekking op het genereren van ideeën (Abrams & Kleiner, 2003, p. 2). Donald Kuratko, een prominente geleerde op het gebied van business, stelt (2008) dat een goed idee de kern is van elk succesvol bedrijf. Maar om het gegenereerde idee om te zetten in een zakelijke kans, moet de ondernemer risico’s nemen. Volgens Amancio Ortega, de oprichter van Zara, kan een bedrijfsidee voortkomen uit de persoonlijke ervaring van een individu (Moneymakingexpress.com, 2010, para. 9). Dit betekent dat de ondernemer de omgeving effectief moet scannen om mogelijke bedrijfsideeën te identificeren.

 

Het is van het grootste belang voor ondernemers om het geïdentificeerde idee te screenen voordat ze zich in een bedrijf wagen. Dit zal helpen bij het bepalen van de haalbaarheid van het idee. Bijvoorbeeld, EasyJet was in staat om te slagen in de luchtvaartindustrie als een low cost luchtvaartmaatschappij als gevolg van een effectieve scanning van de omgeving. De geschiedenis van EasyJet is een goed voorbeeld van hoe een idee wordt geboren als gevolg van het bestuderen van de marktkansen en vervolgens tot werkelijkheid wordt gebracht door middel van gedetailleerde planning en hard werken, aldus John Morecroft, de Adjunct Associate Professor of Management Science and Operations aan de London Business School (2007, p.175).

 

Volgens Abrams en Kleiner (pp.xxxiii-xxxv), is de ontwikkeling van de nieuwe bedrijfsideeën gebaseerd op een reeks “innerlijke” componenten die een bedrijf in zich heeft; de ervaring en de ideeën van de vorige projecten, evenals de persoonlijke kenmerken van de werknemers, zoals vaardigheden, talenten, interesse en motivatie, creëren de noodzakelijke achtergrond voor het genereren van ideeën.

 

Tegelijkertijd moet een ondernemer een uitgebreide omgevingsscan uitvoeren, die kan worden bereikt door een uitgebreid marktonderzoek uit te voeren. Dit zal helpen bij het identificeren van een zakelijke kans door inzicht te krijgen in de leemten in de markt. Sommige van de bronnen van de leemten houden verband met onbeantwoorde marktbehoeften. Het aanpakken van de bestaande hiaten in de markt kan de ontwikkeling van een geheel nieuw idee impliceren, evenals de verbetering van de reeds op de markt bestaande producten om beter aan de behoeften en verwachtingen van de klanten te voldoen (p.87).

 

Abrams en Kleiner (blz. 2) stellen ook dat het genereren van ideeën belangrijk is omdat het de ondernemer in staat stelt de waarschijnlijkheid te bepalen dat het idee slaagt wanneer het wordt omgezet in een marktopportuniteit. De inspanningen van een onderneming voor de uitvoering van een nieuw idee moeten geen “verspilling” worden, maar veeleer een “investering” en dus voordelen opleveren; de analyse van het concurrentievermogen van een nieuw idee moet dus grondig worden uitgevoerd, aangezien dit de gelegenheid biedt om een project aan te passen aan de omgeving van een onderneming en aan de marktomstandigheden.


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/