Hillaktief
Image default
Verbouwen

Een veilig magazijn ontstaat niet vanzelf

Veiligheid in magazijnen is een fundamenteel element van doeltreffend arbeidsbeheer. Dit staat synoniem voor de kwaliteit van de productie en de werkomgeving. Wanneer het een veilig magazijn betreft, zijn de operatoren ook rustiger en voeren ze hun werk op een meer ontspannen manier uit. Aangezien hun taken minder riskant worden en het aantal verwondingen aanzienlijk vermindert. Het aantal ongelukken heeft in de eerste plaats een negatief effect op de werknemers. Maar ook op de economische gezondheid van de onderneming. Veelvuldige ongevallen zorgen voor verlies van efficiëntie, vervanging van personeel, extra aanwervingen, afwikkeling van schadeclaims met verzekeringsmaatschappijen en het pensioenfonds.

Twee soorten van veiligheid

Wat de veiligheid betreft, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de twee soorten.

 1. De veiligheid van de mensen die in het magazijn werken.
  In direct verband hiermee staan uiteraard degenen die in het magazijn werken en de verschillende handelingen verrichten om de goederen te verplaatsen. Maar ook de grenzen die de regelgeving stelt aan gewichten, afmetingen en objectafstanden, afhankelijk van de vraag of de behandeling handmatig of met behulp van apparatuur geschiedt.
 2. De beveiliging van goederen.
  Alles in het magazijn heeft een waarde, dus diefstallen en beschadigingen hebben een negatieve invloed op het bedrijfsresultaat. Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan de opslag van goederen en aanrijdbeveiliging kopen om dit soort problemen te voorkomen.

Veel voorkomende oorzaken van ongevallen

Er zijn heel veel gevaren die de magazijnexploitant zo goed mogelijk moet proberen te beperken. Een selectie van de belangrijkste gevaren zijn de volgende:

 • Letsel door botsing met (uitstekende) goederen.
 • Botsingen met magazijnvoertuigen of andere bewegende voorwerpen.
 • Beklemd raken bij laden en lossen.
 • Gevaar van vallende goederen.
 • Verwondingen aan de randen van goederen en rekken.
 • Crash van het stellingsysteem.
 • Nalatigheid als gevolg van tijdsdruk.

De interne opslag en het interne vervoer van goederen is duidelijk een van de meest ongevalgevoelige activiteiten in het bedrijf. Het is vaak een kort moment van onoplettendheid dat ernstige gevolgen kan hebben voor mensen, machines en apparatuur. Daarom moet bij de planning en inrichting van een magazijn ook rekening worden gehouden met vele veiligheidsaspecten. Zodat de risico’s van tevoren tot een minimum worden beperkt.

Verbeteren van de veiligheid in het magazijn

Gebrek aan arbeidsveiligheid of een inadequate organisatie zijn vaak de oorzaken van een magazijn dat niet veilig is. Preventieve opsporing en eliminatie is noodzakelijk. Geef daarom ruim aandacht aan o.a. de veiligheid van de rekken, geschikte werkkleding en voer inspecties uit. Veiligheid in het magazijn vereist altijd een totaalconcept dat bestaat uit organisatorische en structurele maatregelen.

Gerelateerde artikelen

Maak gebruik van dit ervaren kitbedrijf

Een uitstekende gietvloer voor uw badkamer

De dakleien van deze specialist zijn geschikt om te leggen op een hellend dak